ALS LEREN NIET VANZELF GAAT

Over RT Leuk Leren

Heeft uw kind moeite met rekenen, spelling of (begrijpend lezen)? Kan uw kind hulp gebruiken bij het zijn studievaardigheden? 


RT Leuk Leren is een praktijk in Pijnacker voor remedial teaching. In mijn praktijk geef ik leerbegeleiding op maat. Kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, hebben vaak weinig zelfvertrouwen en plezier in het leren. Mijn doel is om met behulp van individuele begeleiding kinderen weer vertrouwen te laten krijgen in zichzelf en hen verder te helpen in hun ontwikkeling. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen, probeer ik het plezier in leren weer terug te geven.

Naast het bieden van remedial teaching, begeleid ik op de basisschool kinderen met een  zorgarrangement en bied ik trainingen aan voor begrijpend lezen.

(06) 14 46 07 71

 karin@rtleukleren.nl

unsplash